Về việc hoãn thời gian tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về BLHS năm 2015 và hướng dẫn rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết 109/2015/QH13
Sign In

Về việc hoãn thời gian tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về BLHS năm 2015 và hướng dẫn rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết 109/2015/QH13

File đính kèm