Phối hợp xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Sign In

Phối hợp xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác lý lịch tư pháp trong thời gian qua, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã ký Công văn số 599 ngày 30/11/2016 về việc xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

File đính kèm