Cải cách hành chính trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Sign In

Cải cách hành chính trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19/12/2016

Để bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính theo quy định của Luật lý lịch tư pháp và chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020 tầm nhìn 2030 cũng như đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Qua đó, tạo phương thức mới trong việc nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp để tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngày 15/3/2016, Sở Tư pháp đã tiến hành ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh về cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
Qua hơn 08 tháng phối hợp với Bưu điện tỉnh Cà Mau về việc triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đến nay, số lượng người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến đã được người dân tiếp cận, thực hiện. Qua đó, đã giúp cho người dân giảm được chi phí đi-lại và rút ngắn thời gian, cung ứng kịp thời Phiếu lý lịch tư pháp cho các giao dịch dân sự, đã đem lại kết quả bước đầu góp phần cải cách hành chính về lĩnh vực lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến còn có những khó khăn nhất định như: Trình độ dân trí của người dân còn hạn chế nhất là trình độ tin học. Địa bàn tỉnh có nhiều nơi vùng sâu, vùng xa nên việc người dân tiếp cận với hình thức đăng ký cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến chưa nhiều. Do đây là hình thức mới triển khai áp dụng nên việc hướng dẫn trình tự thủ tục và cách thức thực hiện của nhân viên bưu điện chưa được thông thạo và đôi khi còn lúng túng, sai sót trong việc hướng dẫn và nhận hồ sơ.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong việc cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp cũng như đẩy mạnh hướng đến phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong thời gian tới. Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Đài phát thanh truyền hình đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về hình thức đăng ký cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến.
Sở sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp tục mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính và trực tuyến cũng như triển khai việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tích hợp với nhận kết quả qua bưu điện.
Để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến, trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin- Bộ Tư pháp mở địa chỉ điện tử đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kèm theo file.
Thu Hồng - Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau