Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016
Sign In

Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

09/02/2017

Qua 6 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (LLTP), công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhu cầu cấp phiếu LLTP của người dân ngày càng tăng lên. Trong 10 tháng đầu năm 2016, Sở Tư pháp đã cấp 606 Phiếu LLTP cho người dân có yêu cầu, với 99,5% là đúng hạn. Để có được kết quả ấn tượng như trên là sự cố gắng của tập thể Sở Tư pháp trong việc thực thi công vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhận thức rõ, Phiếu LLTP là giấy tờ pháp lý quan trọng, chứng minh một cá nhân có án tích hay không khi tham gia vào các quan hệ pháp lý. Phiếu LLTP là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có khi người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức, xin cấp các chứng chỉ hành nghề: y tế, kế toán, kiểm toán, đi xuất khẩu lao động… Sở Tư pháp đã tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP, xác định đây là một trong những nguồn thông tin quan trọng, xác định tình trạng thi hành án của cá nhân. Từ các thông tin trong cơ sở dữ liệu thì xác định tình trạng án tích của một người. Cuối năm 2015, Sở Tư pháp phối hợp cùng với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp (Trung tâm) triển khai áp dụng phần mềm “Kiềng ba chân” trong việc xác minh thông tin LLTP. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phối hợp, tra cứu, xác minh giữa Trung tâm với Cục hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an (Cục C53) và Sở Tư pháp. Theo đó Cục C53 có trách nhiệm xác minh tình trạng thi hành án, sau đó chuyển về Trung tâm. Sau khi nhận được kết quả, Trung tâm đối chiếu cơ sở dữ liệu của mình, tổng hợp kết quả gửi về Sở Tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp cấp Phiếu LLTP cho người dân. Toàn bộ quy trình xác minh đều được thực hiện qua môi trường Internet. Áp dụng phần mềm “kiềng ba chân ” đã khắc phục được tình trạng trễ hạn trong cấp Phiếu LLTP, đáp ứng được yêu cầu của người dân, tăng niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Nhằm phục vụ người dân ngày càng được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2016, Sở Tư pháp đã triển khai áp dụng phương thức cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Thay vì phải tới Sở Tư pháp thì người dân có thể ở nhà khai tờ khai trực tiếp trên trang dịch vụ cấp Phiếu LLTP trực tuyến, sau đó tới Sở Tư pháp nộp hồ sơ. Người dân ngồi ở nhà cũng có thể kiểm tra được tình trạng hồ sơ của mình đã được giải quyết như thế nào, có kết quả hay chưa? Song song với đó, trong thời gian tới Sở Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính
Với những nỗ lực của Sở Tư pháp, cùng với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, hi vọng trong thời gian tới công tác LLTP sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho người dân, giảm bớt phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động vì dân và doanh nghiệp.
Đào Bá Đông - phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum