Tọa đàm “Cải cách hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và đánh giá triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”
Sign In

Tọa đàm “Cải cách hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và đánh giá triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”

01/09/2016

Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG) năm 2016 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 221/QĐ-BTP ngày 19/2/2016, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Dự án GIG tổ chức Tọa đàm “Cải cách hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và đánh giá triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” tại Hà Nội vào ngày 18-19/8/2016, và tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào 24-25/8/2016. Tọa đàm được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Riêng tại Tọa đàm Hà Nội, ông Brian Giacometti - Giám đốc Hợp phần Quản trị nhà nước và trách nhiệm giải trình tham dự Tọa đàm.

Tham dự 02 Tọa đàm có gần 120 đại biểu đại diện các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và đại diện hầu hết các Sở Tư pháp trên toàn quốc. Về phía cơ quan Trung ương có đại diện Vụ Pháp luật (Văn phòng Quốc hội); Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Cục Pháp chế và Cải cách tư pháp, hành chính (Bộ Công an); Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Tòa án nhân dân tối cao); Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, Vụ pháp chế và quản lý khoa học (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao); Tòa án quân sự trung ương; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp như: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ… Về phía các địa phương, có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Phòng Lý lịch tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp và chuyên viên của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số Trại giam, Trại tạm giam, cơ quan Công an và Tòa án tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự Tọa đàm còn có TS. Phạm Quý Tỵ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, TS. Tạ Thị Minh Lý, nguyên Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, chuyên gia của Dự án.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã cũng trao đổi, thảo luận về kết quả cải cách hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp (LLTP) và tình hình triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Qua đó có thể thấy, công tác cải cách hành chính và triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về LLTP được quan tâm, chú trọng thực hiện, hệ thống văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật LLTP ngày càng đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP; thủ tục cấp Phiếu LLTP được nghiên cứu để đơn giản hóa tối đa, công khai, minh bạch, qua đó đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp Phiếu cho người dân. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP, công tác triển khai Đề án luôn được Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm thực hiện. Mặc dù, phạm vi Đề án chỉ giao Trung tâm và 11 Sở Tư pháp triển khai thí điểm, tuy nhiên tính đến nay có 53/63 Sở Tư pháp đã triển khai phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính với 46.577 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP được giải quyết; có 44 Sở Tư pháp triển khai phương thức đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến, qua đó tiếp nhận được 5.368 trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP.

Các đại biểu tham dự cũng được nghe tham luận về nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2016 – đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực LLTP của đại diện Cục Kiểm soát TTHC và tham luận của một số Sở Tư pháp về kết quả cải cách hành chính trong lĩnh vực LLTP tại địa phương. Đại diện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã giới thiệu dịch vụ bưu chính, hỗ trợ cho các cơ quan cấp Phiếu LLTP và người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP trong việc gửi hồ sơ và nhận Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Các đại biểu tham dự Tọa đàm cũng trao đổi, thảo luận và kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến như: cần tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức cấp Phiếu để người dân biết và chủ động thực hiện; tiếp tục hoàn thiện tính năng của phần mềm đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến để bảo đảm thuận tiện cho người dân khi sử dụng cũng như kết nối, chia sẻ được dữ liệu với các phần mềm đăng ký trực tuyến được triển khai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng tại Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về  dự thảo Báo cáo những định hướng lớn xây dựng Luật LLTP (sửa đổi). Để giải quyết những vướng mắc, bất cập của Luật LLTP, cần nghiên cứu sửa đổi Luật LLTP với những định hướng lớn như nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP, sửa đổi Luật LLTP nhằm bảo đảm tổ chức thi hành Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đồng thời hướng tới cải cách mạnh mẽ thủ tục cấp Phiếu LLTP. Tại buổi tọa đàm, TS Phạm Quý Tỵ và TS. Tạ Thị Minh Lý - 02 chuyên gia của Dự án cũng nêu lên những ý kiến bình luận, trao đổi về dự thảo Báo cáo những định hướng lớn xây dựng Luật LLTP (sửa đổi).
Về những định hướng lớn xây dựng Luật LLTP (sửa đổi), các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, đồng thời đưa ra những đề xuất, phương án sửa đổi Luật LLTP nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đa số đại biểu tán thành phương án chuyển đổi mô hình tổ chức cơ sở dữ liệu LLTP, xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP quốc gia thống nhất, tập trung tại Bộ Tư pháp, còn Sở Tư pháp chỉ tiếp nhận, chuyển giao thông tin LLTP cho Bộ và cấp Phiếu LLTP. Việc chuyển đổi mô hình cơ sở dữ liệu từ 02 cấp sang 01 cấp nhằm bảo đảm tập trung, thống nhất, hạn chế khó khăn trong mô hình 2 cấp hiện nay, đặc biệt là khó khăn về tình hình biên chế, cơ sở vật chất tại các địa phương, trong khi phải đảm đương khối lượng công việc rất nặng. Tuy nhiên các Sở Tư pháp cũng đề nghị phải nghiên cứu làm rõ điều kiện bảo đảm để thực hiện theo phương án này như vấn đề nhân lực của Trung tâm khi chuyển đổi cơ sở dữ liệu theo mô hình này; tiến độ, lộ trình cụ thể ứng dụng CNTT trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LTLP; trách nhiệm STP khi thực hiện tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP theo mô hình 01 cấp này…

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong trao đổi, cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu LLTP, theo đó cần quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, mối quan hệ của các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin LLTP. Các địa phương cần xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành, cần có cơ chế tài chính hỗ trợ hoạt động phối hợp cung cấp thông tin...
Về vấn đề cấp Phiếu LLTP số 2 và phối hợp xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay không nên cấp Phiếu LLTP số 2 cho công dân, Luật cần quy định rõ để người dân hiểu. Nhiệm vụ xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích là vấn đề khó, trách nhiệm của Sở Tư pháp rất nặng nề. Vì vậy, vấn đề sửa đổi Luật là cần thiết để có những giải pháp tháo gỡ cho Sở Tư pháp, cần quy định rõ những giấy tờ cần để cung cấp thông tin về điều kiện xóa án tích, thời hạn cấp Phiếu LLTP đối với trường hợp đương sự có từ 02 án tích trở lên…
Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của các đại biểu tham dự Tọa đàm; sự chủ động của các Sở Tư pháp trong việc thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến…. Những kinh nghiệm, ý kiến đóng góp và đề xuất của các đại biểu và chia sẻ của các chuyên gia tại tọa đàm được Ban tổ chức ghi nhận, phục vụ trong quá trình nghiên cứu, xác định những định hướng, chính sách lớn nhằm xây dựng Luật LLTP (sửa đổi) trong thời gian tới.
                                                                                               
-Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia-