Kiểm tra Liên ngành công tác lý lịch tư pháp tại tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh
Sign In

Kiểm tra Liên ngành công tác lý lịch tư pháp tại tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh

18/10/2016

Thực hiện Quyết định số 1575/QĐ-BTP ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1957/QĐ-BTP thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh. Được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Hoàng Quốc Hùng – Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp làm Trưởng Đoàn Kiểm tra liên ngành tại tỉnh Thái Bình, tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng Đoàn Kiểm tra liên ngành.

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành có đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự Trung ương – Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) - Bộ Công an, Cục Theo dõi Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (C83) - Bộ Công an, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.
Tại Thái Bình, vào ngày 10/10/2016, Đoàn Kiểm tra liên ngành làm việc tại Sở Tư pháp Thái Bình với sự tham gia của các cơ quan có liên quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh, Ban chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ.
 

Công tác lý lịch tư pháp tại tỉnh Thái Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm kịp thời qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí. Công tác lý lịch tư pháp tại Thái Bình được giao cho Phòng Bổ trợ tư pháp với 03 biên chế. Từ tháng 8/2016, Sở điều động thêm 01 biên chế từ Thanh tra Sở sang Phòng Bổ trợ tư pháp làm công tác lý lịch tư pháp. Về kinh phí phục vụ công tác lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở từ ngân sách địa phương, nhờ vậy, Sở Tư pháp được trang bị đầy đủ về điều kiện vật chất, trang thiết bị làm việc. Về công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2016, Sở Tư pháp đã cấp 21.561 Phiếu, trong đó 20.835 Phiếu số 1.726 Phiếu số 2. Từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016, Sở Tư pháp đã trả 140 Phiếu lý lịch tư pháp và tiếp nhận 01 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính. Hiện nay, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở được thực hiện theo Quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được cấp Phiếu nhanh, đúng trình tự, thủ tục luật định.
 

Tuy nhiên, công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn còn những hạn chế: số lượng Bản lý lịch tư pháp được lập trong 6 năm còn ít (2.319 Bản), một số cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin lý lịch tư pháp chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho Sở Tư pháp.
Tại Quảng Ninh, sáng ngày 12/10/2016, Đoàn Kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh với sự tham gia của các cơ quan liên quan như: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh, Trại giam, Trại tạm giam, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ. Chiều 12/10/2016, Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp.
Công tác lý lịch tư pháp tại tỉnh Quảng Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh hết sức quan tâm.  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ cho công tác Lý lịch tư pháp. Công tác lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh được giao cho Phòng Hành chính tư pháp với 03 biên chế, trong đó có 01 đồng chí Phó trưởng phòng và 02 Chuyên viên. Sở cũng đang sử dụng 02 hợp đồng lao động phục vụ cho việc lập lý lịch tư pháp. Về kinh phí phục vụ công tác lý lịch tư pháp, ngoài việc phê duyệt, cấp kinh phí hàng năm cho Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ của công tác lý lịch tư pháp, căn cứ yêu cầu công việc và đề xuất của Sở, năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 128.000.000 đ kinh phí bổ sung cho Sở để mua sắm bổ sung tủ đựng tài liệu và cập nhật 4.075 hồ sơ Lý lịch tư pháp vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Sở Tư pháp cũng đã cân đối nguồn lệ phí cấp Phiếu được trích lại để thuê Công ty Lưu trữ và Số Hóa tài liệu Đức Nghiệp giải quyết lượng thông tin tồn đọng. Hiện nay, Sở Tư pháp đã được trang bị đầy đủ về điều kiện vật chất, trang thiết bị làm việc. Về công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2016, Sở Tư pháp đã cấp 19.002 Phiếu, từ cuối năm 2015, Sở Tư pháp thực hiện trả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Từ 01/11/2014, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp được chuyển vào Trung tâm Hành chính công tỉnh, từ 01/7/2016, tỉnh Quảng Ninh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó có thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 

Thời gian gần đây, công tác lý lịch tư pháp tại tỉnh Quảng Ninh có nhiều khởi sắc,  tuy nhiên không tránh khỏi những hạn chế: số lượng Bản lý lịch tư pháp được lập trong 6 năm còn ít (5.464 Bản), lượng thông tin tồn đọng còn nhiều.
Ngày 13/10/2016, Đoàn Kiểm tra liên ngành làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh và Trại giam Quảng Ninh. Tại các buổi làm việc với 2 cơ quan này, Đoàn Kiểm tra đã nghe đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo về tình hình phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Về cơ bản, các cơ quan nói trên đã thực hiện việc cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp đầy đủ, kịp thời, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, mật thiết. Đoàn Kiểm tra cũng đã giải đáp những vướng mắc, hạn chế mà đại diện các cơ quan có liên quan nêu ra và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan này để có cơ sở thực tiễn khi tiến hành sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp.
Đoàn Kiểm tra liên ngành ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của hai địa phương trong triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành để nghiên cứu sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn./.
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.