Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hương, nhiệm vụ năm 2017 của Cụm thi đua số II, khối các đơn vị thuộc Bộ
Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hương, nhiệm vụ năm 2017 của Cụm thi đua số II, khối các đơn vị thuộc Bộ

15/11/2016

Chiều 11/11/2016, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Cụm thi đua số II, khối các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức tại Học viện Tư pháp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng vụ thi đua khen thưởng cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 13 đơn vị trong Cụm thi đua số II. Ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cum trưởng Cụm Thi đua số II chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết, thảo luận, đánh giá sâu sắc những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2017 của Cụm, đã thống nhất cao  những thành tích đã đạt được đó là: không khí thi đua trong toàn Cụm đã thực sự sôi nổi ngay từ đầu năm, Cụm thi đua số II đã tổ chức Hội nghị phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2016 với nội dung trọng tâm của các đơn vị trong Cụm là: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm của các đơn vị đã được phê duyệt. Phát động và hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Tư pháp với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Cụm thi đua số II tiếp tục thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề như: Phong trào thi đua: “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp phát động. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị như: tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Năm 2016, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thủ trưởng các đơn vị trong Cụm đã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị trong Cụm đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đơn vị, xây dựng Cụm thi đua số II ngày càng vững mạnh.

Trong năm 2016, với sự đóng góp của các đơn vị trong Cụm, Quỹ học bổng của Cụm thi đua số II đã nhận được sự đóng góp ủng hộ với số tiền 55.000.000 triệu đồng, nâng tổng số tiền Quỹ lên 105.000.000 triệu đồng. Trên cơ sở đề xuất của các Trường về danh sách sinh viên nghèo vượt khó, Cụm thi đua số II đã trao 69 suất học bổng của của Quỹ cho sinh viên các Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trung cấp Luật vị Thanh, Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trung cấp Luật Đồng Hới và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, đây là việc làm thiết thực, thể hiện nghĩa cử nhân văn trong hoạt động thi đua của Cụm. Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Tư pháp và sự hướng dẫn của Vụ thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, xác định phong trào thi đua là một trong những nhiệm vụ góp phần hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, vì vậy, cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã quan tâm, chỉ đạo sát sao phong trào thi đua tại các đơn vị….

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2016, phong trào thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số II cũng còn bộc lộ những hạn chế như: Một số hoạt động thi đua chung của Cụm chưa đồng đều giữ các đơn vị, việc nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được phát huy có hiệu quả; việc tổ chức thi đua theo chuyên đề chưa được phổ biến rộng, việc nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến chưa kịp thời…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào thi đua mà Cụm thi đua số II đã đạt được trong năm 2016. Để phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả, Thứ trưởng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, qua đó các đơn vị trong Cụm thi đua số II cần tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Thứ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải chỉ đạo, đôn đốc công tác thi đua một cách thường xuyên, tăng cường kiểm tra giám sát. Đồng thời chú trọng công tác khen thưởng. Theo đó, khen thưởng phải khách quan, công bằng và đảm bảo kịp thời...
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu nhất trí đề nghị Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua Ngành tư pháp” cho Học viện tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện khoa học pháp lý và Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột. Trường Đại học Luật Hà Nội được Hội nghị nhất trí đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.
Hội nghị cũng đã bàn giao nhiệm vụ giữa Trưởng, Phó trưởng Cụm  năm 2016 cho Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua Cụm năm 2017, theo đó năm 2017, Trưởng Cụm thi đua số II là Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột, Phó Cụm trưởng là Viện Khoa học pháp lý./.
Nguyệt Hà - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia