Kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Sign In

Kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp 6 tháng đầu năm 2016

09/02/2017

Thực hiện quy định tại Điều 26 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, ngày 11/8/2016, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTLLTPQG ban hành Kế hoạch rà soát thông tin lý lịch tư pháp năm 2016 giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án quân sự Trung ương (Bộ Quốc phòng)

Thực hiện quy định tại Điều 26 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, ngày 11/8/2016, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTLLTPQG ban hành Kế hoạch rà soát thông tin lý lịch tư pháp năm 2016 giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án quân sự Trung ương (Bộ Quốc phòng). Theo đó, ngày 15/9/2016, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành lập danh sách trích ngang kèm theo công văn rà soát gửi tới 63 Sở Tư pháp đề nghị rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã cung cấp cho Sở Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2016 với tổng số lượng 115.026 thông tin (thời điểm rà soát từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016).
 Để các Sở Tư pháp nắm bắt được thông tin tổng hợp chung và có biện pháp nâng cao công tác rà soát trong việc cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thông báo tới các Sở Tư pháp kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 trong toàn quốc và có một số kiến nghị, cụ thể như sau:
1. Kết quả rà soát số lượng thông tin do Sở Tư pháp cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành rà soát với 63 Sở Tư pháp với số lượng rà soát là 85.146 thông tin do Sở Tư pháp đã cung cấp cho Trung tâm. Đa số các Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực đảm bảo việc rà soát thông tin đúng trình tự quy định, chủ động đối chiếu, kiểm tra, rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp và có công văn phản hồi kết quả về việc rà soát gửi Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đúng thời hạn quy định.
Ngoài ra, các Sở Tư pháp cũng chủ động cung cấp lại những thông tin Sở Tư pháp đã cung cấp nhưng không có trong danh sách rà soát của Trung tâm. Kết quả này đã phản ánh nỗ lực cố gắng của các Sở Tư pháp trong công tác cung cấp thông tin cho Trung tâm trong thời gian gần đây.
Các thông tin lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cung cấp ngày càng đầy đủ, chính xác hơn. Những thông tin lý lịch tư pháp còn thiếu, sai sót như: sai tên, hủy mã số, trùng mã số…cũng chiếm số lượng rất nhỏ (chỉ có 02 thông tin). Những trường hợp nêu trên, Trung tâm đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp kiểm tra, chỉnh sửa.
2. Kết quả rà soát số lượng thông tin do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp cho Sở Tư pháp
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành rà soát với số lượng thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp cho các Sở Tư pháp là 29.880 thông tin (tính theo ngày công văn cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cho Sở Tư pháp từ thời điểm ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016).
Có 59/63 Sở Tư pháp đã tiếp nhận thông tin do Trung tâm cung cấp với số lượng đầy đủ, nội dung chính xác, không có sai sót chiếm 94%, cao hơn kết quả rà soát 6 tháng cuối năm 2015 (92 %). Kết quả này đã phản ánh nỗ lực cố gắng cao của các Sở Tư pháp trong công tác tiếp nhận thông tin do Trung tâm cung cấp trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên vẫn còn có 37 thông tin chiếm tỷ lệ 0,12% thông tin Trung tâm cung cấp nhưng các Sở Tư pháp không nhận được. Để bảo đảm việc xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp được đầy đủ, Trung tâm đã cung cấp lại số lượng thông tin nêu trên cho Sở Tư pháp.
3. Một số nhận xét đánh giá
3.1. Những kết quả đạt được
Công tác rà soát đối với các Sở Tư pháp đến nay đã đi vào ổn định, nề nếp, có chất lượng, đảm bảo thời hạn. Có 45/63 Sở Tư pháp có kết quả rà soát với Trung tâm với số lượng đầy đủ, nội dung chính xác, không có sai sót (chiếm tỷ lệ 71,4%).  Tỷ lệ này cao hơn 17,5 & so với  tỷ lệ 53,9%  của đợt rà soát 6 tháng cuối năm 2015. Tỷ lệ số lượng thông tin có nhầm lẫn, sai sót cần phải chỉnh sửa, bổ sung của Sở Tư pháp và Trung tâm trong rà soát đều đã giảm so với các lần rà soát trước.
3.2. Một số tồn tại, vướng mắc
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng vẫn một số tồn tại, vướng mắc như sau:
- Vẫn còn tình trạng một số Sở Tư pháp phản hồi chưa nhận được thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp (Sở Tư pháp Cần Thơ, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Dương). Những thông tin này thực tế Trung tâm đã kiểm tra và thấy đã cung cấp cho Sở Tư pháp. Tuy nhiên, để đảm bảo việc xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được đầy đủ, Trung tâm đã cung cấp lại cho Sở Tư pháp.
-  Một số Sở Tư pháp trả lời kết quả rà soát vẫn còn chậm theo yêu cầu của Trung tâm, dẫn đến việc Trung tâm phải đôn đốc nhiều lần, điển hình là Sở Tư pháp Lâm Đồng.
- Một số Sở Tư pháp đã tận dụng thông tin là Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, Giấy chứng nhận đặc xá… do Trung tâm đã cập nhật trên Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp để tiếp nhận, xử lý không phải cập nhật lại bằng thủ công. Tuy nhiên, các Sở Tư pháp mới chỉ tận dụng được các thông tin về phần thân nhân (nội dung tại Sổ Tiếp nhận của Phòng Tiếp nhận đã cập nhật), chưa có nội dung còn lại của các thông tin (nội dung của Phòng Dữ liệu cập nhật trên Phần mềm).
- Mẫu Lý lịch tư pháp bổ sung điện tử trên Phần mềm hiển thị thông tin do Sở Tư pháp cung cấp không có số văn bản, ngày tháng năm cung cấp…theo đúng quy định cho nên khi lập danh sách rà soát Trung tâm chỉ có thể sắp xếp thứ tự theo Mã số Lý lịch tư pháp. Việc này đã làm cho các Sở Tư pháp rất khó khăn, lúng túng khi đối chiếu, rà soát và kéo dài thời gian rà soát.
4. Một số đề nghị đối với các Sở Tư pháp
- Đối với những thông tin lý lịch tư pháp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp cho các Sở Tư pháp, đề nghị các Sở Tư pháp kiểm tra ngay, nếu thiếu thì các Sở Tư pháp cần chủ động liên lạc sớm với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để Trung tâm cung cấp lại, giúp cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp được đầy đủ và kịp thời.
- Đối với những Sở Tư pháp trả lời Công văn rà soát của Trung tâm còn chưa đúng thời hạn quy định, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đề nghị các Sở Tư pháp khắc phục các nhược điểm trên, thực hiện việc rà soát theo đúng thời hạn quy định.
- Trung tâm sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin bổ sung kịp thời số, ngày tháng năm cung cấp trong mẫu Lý lịch tư pháp bổ sung điện tử trên Phần mềm để kiểm soát được chặt chẽ, kịp thời số lượng thông tin Lý lịch tư pháp bổ sung tại các Sở Tư pháp và bảo đảm thuận tiện cho công tác rà soát và sẽ tiếp tục hoàn thiện Phần mềm nội dung cung cấp thông tin điện tử là các loại Giấy chứng nhận….cho các Sở tư pháp để các Sở Tư pháp chủ động tiếp nhận thông tin điện tử thay thế cho tiếp nhận thủ công.
      Trên đây là kết quả rà soát thông tin lý lịch tư pháp giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thông báo để Sở Tư pháp được biết./.
-Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia-
File đính kèm