Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
Sign In

Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

16/06/2017

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, ngày 09/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 819/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Trên cơ sở đó, sáng ngày 12/6/2017, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Tham dự cuộc họp có sự tham gia thành viên Hội đồng thẩm định đến từ các cơ quan có liên quan như Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và một số chuyên gia.

Tại cuộc họp, đa số các thành viên tham gia thẩm định đều nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Lý lịch tư pháp với các Bộ luật, Luật có liên quan, bảo đảm thực hiện chế định đương nhiên được xóa án tích theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cải cách mạnh mẽ thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đặc biệt là việc quy định chặt chẽ hơn việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo hướng chỉ cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng, không cấp cho cá nhân để bảo vệ bí mật đời tư của cá nhân, phù hợp với tinh thần nhân đạo trong chế định đương nhiên được xóa án tích của pháp luật Hình sự. Đặc biệt, những bất cập trong thực tiễn thời gian qua đặt ra yêu cầu cải cách thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hướng đa dạng hóa phương thức cấp Phiếu, tăng quyền lựa chọn nơi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhưng phải bảo đảm tính bảo mật thông tin, có sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thực hiện công tác lý lịch tư pháp.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định ghi nhận các ý kiến đồng tình cũng như mọi ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định. Sau cuộc họp, đơn vị chủ trì soạn thảo sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp để trình Chính phủ trong thời gian tới.
- Tuyết Nhung - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia