Đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri thăm và làm việc với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp Việt Nam
Sign In

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri thăm và làm việc với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp Việt Nam

14/07/2017

Trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác năm 2007 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ nhân dân, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và sự hỗ trợ tích cực của Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp, chiều ngày 11/7/2017, tại trụ sở Học viện Tư pháp đã diễn ra chuyến thăm và làm việc giữa Đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri do ông Ryad Boudjellab, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Đào tạo Thẩm phán làm Trưởng đoàn với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia về hoạt động lý lịch tư pháp. Ông Phạm Quang Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, ông Nguyễn Hữu Huyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cùng với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm trực tiếp làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Đại, Phó Giám đốc Trung tâm cùng các cán bộ đại diện Trung tâm đã có những chia sẻ, trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan đến pháp luật về lý lịch tư pháp của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn các Chuyên gia chia sẻ thêm kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về lý lịch tư pháp của An-giê-ri. Với tinh thần đó, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri đã giới thiệu nhiều chế định pháp luật của An-giê-ri về lý lịch tư pháp. Ở An-giê-ri, chỉ có duy nhất Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là cơ quan quản lý lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức. Với quan niệm phải bảo vệ tốt quyền và bí mật đời tư của công dân, người đứng đầu Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là một thẩm phán. Từ năm 2004, An - giê - ri đã thông qua Bộ luật hình sự mới, trong đó quy định về quản lý lý lịch tư pháp của cá nhân và cả pháp nhân. Đối với cá nhân, pháp luật quy định có 03 loại Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm Phiếu số 1, Phiếu số 2 và Phiếu số 3. Mỗi loại phiếu có nội dung và mục đích sử dụng khác nhau: Phiếu số 1 thể hiện toàn bộ án tích trong quá khứ của cá nhân (tương tự như Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của Việt Nam), Phiếu số 1 không cấp cho đương sự và các cơ quan khác, cá nhân có thể đến cơ quan lý lịch tư pháp xem trực tiếp thông tin này qua màn hình và không phải trả phí; Phiếu số 2 cấp cho cơ quan hành chính nhà nước khi có yêu cầu để tuyển dụng nhân sự; Phiếu số 3 cấp cho các đương sự, tất cả cá nhân từ đủ 18 tuổi có yêu cầu đều được cấp loại Phiếu này. Điểm quan trọng là pháp luật hình sự An-giê-ri quy định cá nhân là từ 18 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự, vì vậy, dưới độ tuổi này, công dân của họ không có lý lịch tư pháp và không cần phải có Phiếu lý lịch tư pháp khi tham gia vào các quan hệ pháp luật khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, tương đồng với pháp luật về lý lịch tư pháp của Việt Nam, Luật Lý lịch tư pháp của An-giê-ri quy định có 02 loại xóa án tích là đương nhiên được xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án, trong đó để được đương nhiên xóa án tích thì cá nhân cũng phải chấp hành xong hết các nghĩa vụ theo bản án và đáp ứng yêu cầu về thời hiệu nhất định. Về xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, từ năm 2004, An-giê-ri đã bắt đầu vận hành duy nhất một hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử tập trung, mọi thông tin lý lịch tư pháp từ các bản án, quyết định đều được Tòa án và các cơ quan có liên quan cập nhật tự động vào cơ sở dữ liệu. Về thủ tục cấp phiếu, đối với công dân An-giê-ri, mỗi công dân được cấp một mã số định danh cá nhân, khi có nhu cầu cấp phiếu, họ sử dụng mã số đó cùng với giấy khai sinh để yêu cầu Trung tâm thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng. Do việc thu tiền phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng tương đối phức tạp, hơn nữa, với mong muốn người dân hình thành tốt thói quen và văn hóa sử dụng dịch vụ hành chính công, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng hoàn toàn miễn phí. Để làm được điều này, An-giê-ri đã trải qua quá trình xây dựng và hoàn thiện việc cấp mã số định danh cho mỗi cá nhân, hoàn thiện thể chế và đầu tư xây dựng Chính phủ điện tử. An-giê-ri đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật thông tin lý lịch tư pháp. Hiện nay An-giê-ri đang thực hiện một dự án để bảo vệ toàn diện thông tin nhân thân của một người cả về dân sự, hình sự và các lĩnh vực khác.
An-giê-ri là quốc gia có một số nét tương đồng và có mối quan hệ hợp tác truyền thống sẵn có với Việt Nam, vì vậy những kinh nghiệm thực tiễn của An-giê-ri sẽ rất ý nghĩa trong việc hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp ở Việt nam. Với tinh thần đó, thay mặt cho tập thể cán bộ, công chức Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, ông Phạm Quang Đại đã có lời phát biểu trân trọng cảm ơn Đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri và ghi nhận những kinh nghiệm quí báu đã được các chuyên gia trong đoàn giới thiệu, trao đổi. Đồng thời, để góp phần hỗ trợ phát triển hoạt động lý lịch tư pháp, hai bên cũng khẳng định sớm triển khai việc thường xuyên trao đổi các thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thông qua hệ thống điện tử giữa Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hai nước.
Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp An-giê-ri đã thăm các Phòng làm việc của Trung tâm, trong đó đặc biệt quan tâm tới mô hình tiếp dân và kho lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy tại Trung tâm.