Kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại thành phố Cần Thơ
Sign In

Kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại thành phố Cần Thơ

29/09/2017

Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại các tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu và thành phố Cần Thơ. Trong các ngày từ 20 đến 22/9/2017, được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Hoàng Quốc Hùng – Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia làm Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra tại thành phố Cần Thơ.

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành có đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an (Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53); Cục Theo dõi Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (C83)), Bộ Quốc phòng (Tòa án Quân sự trung ương) và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Công tác phía Nam, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Công nghệ thông tin)
Theo chương trình, Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp và UBND thành phố Cần Thơ. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ và đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án Quân sự quân khu 9, Viện kiểm sát nhân thành phố, Công an thành phố, Công an huyện Thới Lai, Cục Thi hành án dân sự, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố.
Theo Báo cáo và qua công tác kiểm tra thực tế về công tác triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn, thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước theo nhiệm vụ của Luật Lý lịch tư pháp quy định, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí đối với công tác này; tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức thuộc sở, ban ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các cấp về mục đích, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Luật LLTP. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quan tâm, chú trọng, tính đến ngày 01/7/2017, Sở Tư pháp đã đưa vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được 39.491 thông tin; cấp 36.182 Phiếu LLTP, trong đó cấp sớm hẹn đạt tỷ lệ 95,72%, đúng hẹn đạt tỷ lệ 3,21%. Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp thí điểm qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, từ tháng 01/2016 đến 30/6/2017, Sở Tư pháp đã trả 2.878  hồ sơ LLTP qua dịch vụ bưu chính và 46 hồ sơ tiếp nhận tờ khai trực tuyến.
 


Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành tại địa phương đã phát huy được hiệu quả và thể hiện được trách nhiệm tốt trong công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Công an thành phố.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình trạng tồn đọng thông tin chưa được xử lý, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu LLTP vẫn còn và chưa bảo đảm sự đồng bộ về dữ liệu giữa Sở Tư pháp và Trung tâm LLTP quốc gia; vẫn còn nhiền khó khăn, lúng túng trong việc xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích; thông tin được cung cấp trong thời gian qua chủ yếu vẫn là văn bản giấy, chưa thực hiện bằng văn bản điện tử. Do đó đã gây khó khăn cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đã đề xuất, kiến nghị với UBND thành phố Cần Thơ và các ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện cho Sở Tư pháp về nguồn nhân lực, phương tiện trang thiết bị và đặc biệt là công tác phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng cường trách nhiệm và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tra cứu, xác minh thông tin, đáp ứng tốt cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của địa phương trong triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành để nghiên cứu và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Lý lịch tư pháp cho phù hợp với thực tiễn./.
-Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia-