Kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Yên Bái
Sign In

Kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Yên Bái

24/09/2018

Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-BTP ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Yên Bái. Trong các ngày từ 19 đến 20/9/2018, được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Hoàng Quốc Hùng – Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia làm Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra tại tỉnh Yên Bái.

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành có đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an (Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng) và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục công nghệ thông tin, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).
Theo chương trình, Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp và UBND tỉnh Yên Bái. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ, Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án Quân sự Khu vực 1, Viện kiểm sát nhân tỉnh, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh, Công an huyện Trấn Yên, Cục Thi hành án dân sự.
Theo Báo cáo và qua công tác kiểm tra thực tế về công tác triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước theo nhiệm vụ của Luật Lý lịch tư pháp quy định, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí đối với công tác này; tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức thuộc sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp về mục đích, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Luật Lý lịch tư pháp. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quan tâm, chú trọng, tính đến ngày 30/6/2018, Sở Tư pháp đã đưa vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được 20.347 thông tin; cấp 8.695 Phiếu LLTP, trong đó cấp đúng hẹn đạt tỷ lệ 96,25%, cấp quá hẹn tỷ lệ 3,75%. Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp thí điểm qua dịch vụ bưu chính bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đến 30/6/2018, Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính 215 trường hợp, trả kết quả bưu điện 586 trường hợp.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành tại địa phương đã phát huy được hiệu quả và thể hiện được trách nhiệm tốt trong công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa các ngành trên địa bàn tỉnh chưa thực sự đi vào nền nếp, công tác lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia chưa kịp thời, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân còn chậm.
Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn Kiểm tra liên ngành đã trao đổi với đại diện các ban  ngành của tỉnh để làm rõ một số vấn đề về công tác lý lịch  tư pháp tại Yên Bái và tham mưu, hướng dẫn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác lý lịch tư pháp. Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đã đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Yên Bái và các ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện cho Sở Tư pháp về nguồn nhân lực, trang bị cơ sở vật chất đặc biệt là nâng cấp phần mềm; Xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp và tình hình thực tế địa phương; Có phương pháp phối hợp kịp thời với các cơ quan có liên quan về tình hình cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, rà soát thông tin lý lịch tư pháp để có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong công tác này. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của địa phương trong triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành để nghiên cứu và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Lý lịch tư pháp cho phù hợp với thực tiễn. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn Kiểm tra liên ngành, chỉ đạo cho Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác lý lịch tư pháp của tỉnh Yên Bái nhằm khắc phục các hạn chế và đưa công tác lý lịch tư pháp đáp ứng được tình hình nhiệm vụ mới.
Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.