Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp năm 2018
Sign In

Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp năm 2018

03/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Quyết định số 2268/QĐ-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự 2018 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại miền Bắc và miền Nam, cụ thể lớp miền Bắc vào ngày 20-21 tháng 9 năm 2018 tại thành phố Hà Nội và lớp miền Nam vào ngày 27-28 tháng 9 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lớp tập huấn là lãnh đạo Phòng Lý lịch tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp, cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp của 63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố và viên chức, người lao động làm công tác lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH14, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” khi họ có yêu cầu. Do đây là nhiệm vụ mới của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp mà chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể nên các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn đang lúng túng và khó khăn trong việc rà soát, xác minh, cập nhật thông tin của các đối tượng đương nhiên xóa án tích theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho trường hợp đương nhiên được xóa án tích theo Bộ luật Hình sự 2015. Để tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ mới của các Sở Tư pháp, các giảng viên của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã tập trung tập huấn nội dung các quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 liên quan đến công tác lý lịch tư pháp; rà soát, cập nhật thông tin đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ; một số vấn đề về nghiệp vụ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích theo Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra, các công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia còn được tập huấn những kiến thức, nghiệp vụ về tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, xử lý thông tin, lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin bổ sung, lập hồ sơ giấy, bổ sung, đính chính thông tin. Nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được các giảng viên và học viên trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp khắc phục.
 

 Phát biểu kết thúc hai lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Quốc Hùng – Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp. Tin tưởng rằng, những kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về lý lịch tư pháp, đặc biệt là các nội dung mới về công tác rà soát, cập nhật thông tin đương nhiên được xóa án tích theo Nghị quyết số 41/2017/QH14  và xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích để cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ giúp cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp vận dụng vào công việc hàng ngày tại địa phương, góp phần từng bước đưa công tác lý lịch tư pháp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia