Liên hệ
Sign In

Liên hệ

20/05/2015

TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA

NATIONAL CENTRE FOR CRIMINAL RECORD

(NCCR)

Địa chỉ:

58 – 60  Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại:

04.62739492

Fax:

04.62739495

Email:

trangtinlltp@moj.gov.vn

​​​​​​​​​​