Nghiên cứu trao đổi
Sign In
Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bao lâu thì có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

(10/10/2014)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình. Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này không quy định về thời gian cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài là bao lâu thì được quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Như vậy, trường hợp người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam, nếu đáp ứng đủ các điều kiện về thủ tục theo pháp luật quy định đều có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người được đặc xá: có ghi là “không có án tích” ?

(26/11/2014)

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt (khoản 1 Điều 3 Luật đặc xá năm 2007).

Cần có những quy định cụ thể hơn về việc lập lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài

(18/12/2014)

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, đối tượng quản lý lý lịch tư pháp bao gồm:
“Công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Toà án Việt Nam, Toà án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của người bị kết án được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
Người nước ngoài bị Toà án Việt Nam kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật” (Điều 5)

Một số vấn đề trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp hiện nay

(10/04/2015)

Thực tế công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu khá cơ bản như số lượng thông tin tiếp nhận, xử lý ngày một nhiều, chất lượng ngày một nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng cơ sở dữ liệu ngày càng được chú trọng, công tác tiếp nhận, xử lý thông tin đang dần đi vào nền nếp...thì tại các Sở Tư pháp công tác tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp còn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp khắc phục kịp thời. Trong phạm vi bài viết này, tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản nhất về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp, đồng thời bài viết cũng đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc hiện nay của các Sở Tư pháp trong công tác này và đề xuất những giải pháp để khắc phục.

Lập lý lịch tư pháp – Một số điểm cần lưu ý

(04/05/2015)

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Lập Lý lịch tư pháp là tập hợp các thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã được cập nhật và xử lý theo quy định. Lập Lý lịch tư pháp một trong những hoạt động nghiệp vụ cơ bản và rất quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng và quản lý theo 2 cấp là: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp và tại các Sở Tư pháp.

Một số điểm lưu ý trong công tác rà soát thông tin lý lịch tư pháp.

(23/07/2015)

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (Nghị định số 111/2010/NĐ-CP) và Điều 26 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (Thông tư liên tịch số 04), Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đã cung cấp thông tin để phối hợp rà soát về số lượng thông tin đã cung cấp.

Thực hiện Luật lý lịch tư pháp và vấn đề xóa án tích - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(05/06/2017)

Tóm tắt: Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án. Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh một người có hay không có án tích. Hiện nay, trong nhiều trường hợp, phiếu LLTP trở thành một trong những giấy tờ bắt buộc phải có của cá nhân. Tuy nhiên, để thực hiện việc xóa án tích để ghi vào LLTP nội dung “không có án tích” lại liên quan chặt chẽ đến quy định của pháp luật hình sự về vấn đề này và trong thực tế đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề LLTP và thủ tục xóa án tích. Bài viết này sẽ là sự phân tích, đánh giá và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Hoàn thiện quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài.

(02/08/2017)

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay bên cạnh các yếu tố tích cực mang lại thì cũng phát sinh nhiều tiêu cực có yếu tố nước ngoài đòi hỏi các quốc gia phải cùng nhau hợp tác, hỗ trợ về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự. Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nước mình trên lãnh thổ nước ngoài và ngược lại công dân nước ngoài trên lãnh thổ của mình về hình sự thì ngoài việc tham gia hoặc ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, mỗi quốc gia còn phải hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước cho phù hợp tình hình thực tế và xu thế của thời đại. Không ngoài xu thế đó thì vấn đề hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài cũng không phải là trường hợp ngoại lệ mà cần xây dựng, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tố tụng trong thời kỳ mới.